Kunskapsbanken

Hjälpsamma artiklar på ämnet tandvård
Behandlingsråd // 7 februari, 2023

Allt du behöver veta inför Din rotfyllning

Tandens uppbyggnad

Tanden består till stor del av hårdvävnad. Ytterst har tandens krona ett skyddande lager av emalj som är kroppens hårdaste vävnad. Innanför emaljen består tanden av dentin som omsluter pulpan. Tandens pulpa består av ett rikligt antal blodkärl och nerver. Den sträcker sig från tandens krona ner till spetsen på roten eller rötterna och står i förbindelse med vävnad utanför tanden.

Orsak till rotfyllning

Behandlingen är nödvändig när pulpan är inflammerad eller infekterad. Detta kan bland annat bero på stora kariesangrepp, djupa fyllningar, slag mot tanden eller tandgnissling.

Behandling

Behandlingen innebär att tandläkaren avlägsnar den sjuka pulpan. Detta görs med små specialfilar. Tanden fylls därefter med rotfyllningsmaterial. Det vanligaste fyllningsmaterialet heter guttaperka som är ett gummiliknanden material.

Vid behandlingen sätts en gummiduk över tanden så att endast tandkronan är synlig. Detta görs för att avskärma tandens pulpa från bakterier i munnen. Den skyddar också från instrumentet och rengöringsmedel som används i behandlingen. Behandlingen utförs under lokalbedövning. Ofta behövs flera besök, speciellt om tandens pulpakanaler är trånga och böjda. Vanligt är 2 – 4 besök innan behandlingen är klar.

Mellan besöken lägger tandläkaren en pasta i tanden som förhindrar växt av bakterier. Tanden får dessutom en tillfällig fyllning som förhindrar att det kommer in nya bakterier. Den rotfyllda tanden lagas sedan med en permanent fyllning eller en krona.

Akuta besvär

Efter en rotbehandling kan man få en övergående värk som vanligtvis lindras med vanliga värktabletter. Vid feber i kombination med värk och/eller svullnad bör du ta kontakt med din tandvårdsklinik.

Komplikationer

Även om man är noggrann och försiktig i behandlingen av tanden kan komplikationer under eller efter rotfyllningen uppstå. Exempel på detta är att infektionen återkommer, att ett instrument som man använder i rotkanalen går av eller att tanden går sönder.

Att tänka på

Viktigt att tänka på är att den tillfälliga fyllningen som ska skydda tandens inre inte lossnar mellan behandlingarna. Skulle detta hända så ta kontakt med din tandvårdsklinik.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig tills oss om du undrar över något.

tandlakare undersoker patient
Behandlingsråd // 7 februari, 2023

Råd och information inför Implantatbehandling

Här följer lite kloka råd och information inför implantatbehandling.

Vad är implantat?

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantatet fungerar som en konstgjord tandrot på vilken en eller flera kronor kan fästas. Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader.

Kan alla få implantat?

Ja, de flesta människor kan få implantat. Hälsan kan däremot vara avgörande. Implantatbehandling är inte lämpligt på barn och ungdomar som fortfarande växer.
Det är viktigt att det finns tillräckligt med käkben av god kvalitet att fästa implantatet i. Detta bedöms bland annat med hjälp av en röntgenundersökning.

För att implantatet ska hålla länge krävs extra noggrann munhygien och regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist. En implantatbehandling består av en kirurgisk del och en protetisk del. I den kirurgiska delen opereras implantat in i käkbenen och i den protetiska delen tillverkas de tänder som ska fästas på implantatet.

Hur går den kirurgiska delen till?

Skruven opereras in i käkbenet under lokalbedövning. Om behov finns kan du få lugnande medicin innan behandlingen. Ibland behöver man göra två operationer. Vid den första operationen sätts implantatskruven in i käken. Vid den andra och mindre operationen förbereder man en plattform för den nya tanden. I vissa fall kan båda göras samtidigt. En förutsättning för att operationen ska utföras är att den egna munhygienen är mycket bra. Tandhygienist eller tandläkare visar och informerar om lämpliga hjälpmedel.

Hur lång tid tar operationen?

Själva operationen tar mellan 30 och 90 minuter beroende på hur många implantat som ska sättas in. Räkna dock med att hela besöket kan ta upp till två timmar. Efter operationen kan man i de flesta fall gå hem direkt.

Gör det ont?

Nej, det ska inte göra ont. Operationen görs i lokalbedövning, på samma sätt som när man till exempel lagar en tand. Efter operationen behöver du smärtstillande läkemedel för att motverka obehag när bedövningen släpper. Dessa läkemedel minskar även svullnaden i operationsområdet.

Kommer jag att få besvär efter operationen?

Under första veckan efter operationen är det normalt att känna en viss ömhet och svullnad. Man kan ibland också få blåmärken i ansiktet, vanligast efter operationen i överkäken. Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Det räcker i allmänhet med vanliga receptfria preparat men vid behov skriver tandläkaren ut starkare värktabletter. Vi rekommenderar Alvedon/Panodil enligt doseringsanvisning på förpackningen. Om dessa läkemedel inte hjälper mot smärtan kontakta din tandläkare. Undvik tabletter med acetylsalicylsyra till exempel Treo, Magnecyl med flera då acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken.

Kan jag använda min tandersättning efter operationen?

Om du har en heltäckande protes får du räkna med att vara utan din tandersättning tills stygnen tagits bort, detta för att inte belasta slemhinnan och störa läkningen i området. Har du mindre tandersättning kan din tandläkare i vissa fall justera den så att den går att använda direkt efter operationen.

Kan jag äta innan och efter operationen?

Du kan äta som vanligt innan operationen men vänta ett par timmar efter för att inte störa läkningen. Undvik hårdtuggad mat. Är du helt tandlös i den opererade käken bör du äta flytande eller finfördelad mat de närmaste dagarna efter operationen.
Tänk på att intag av alkohol kan medföra risk för ökad blödning.

Kan jag borsta tänderna som vanligt?

För att undvika infektioner och minska risken för komplikationer är det viktigt att hålla rent runt implantatet. Undvik att borsta i operationsområdet. I början kan det vara en hjälp att skölja med klorhexidinlösning.

Tobak

Att röka och snusa försämrar läkningen. Ju mindre tobak du använder desto bättre är prognosen för implantatbehandlingen.

Behöver jag vara sjukskriven?

I regel behövs inte detta. Diskutera med tandläkaren om det finns behov.

Vad händer sedan?

Implantatet behöver tid för att läka fast i käkbenet. Den tid som behövs för ditt implantat bedöms vid operationen. Innan den nya tanden kan sättas på plats räknar vi i allmänhet med 1,5 – 4 månaders inläkning.

Vad innebär den protetiska delen?

Behandlingen startar med ett avtryck av det inopererade implantatet. En färgtagning görs antingen av tandläkaren eller tandteknikern. Avtrycket skickas sedan till en tandtekniker. Denna påbörjar arbetet med den eller de tandkronor som i färg och form ska överensstämma med dina tänder i övrigt. Vid nästa besök kan tandkronan vara helt klar eller så behövs en eller flera provningar. Ofta tar behandlingen mellan 2 – 4 veckor.

Hur fäster man tanden på implantatet?

Tanden skruvas eller cementeras fast på implantatet.

Munhygien är A och O

Munhygienen vid implantatet måste vara minst lika bra som vid de egna tänderna. Dålig munhygien kan bidra till sjukdomar i vävnaden som omger implantatet. I sämsta fall kan implantatet lossna. För att underlätta rengöringen utformas den nya tanden så att det går att komma åt med tandborste och olika hjälpmedel.

Vad ska jag använda för hjälpmedel?

I de flesta fall fungerar det bra med vanliga hjälpmedel som tandborste, tandtråd och mellanrumsborste. Ibland kan speciella hjälpmedel behöva användas. Din tandläkare och tandhygienist hjälper dig med råd och instruktion hur du bäst ska sköta ditt implantat.

Frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något.

patient far behandling
Icon awesome filter

Kategorier